uppdrag 1:2

presentera uppdraget

Vi har nu pratat om olika bilder och kränkande bilder.

välj kamera eller färdiga bilder

Välj om ni vill leta färdiga bilder eller använd en kamera och fotografera varandra i olika sinnesstämningar.

olika uttryck

Vit tittar på bilderna tillsammans och pratar om vad de står för. Är de glada, ledsna, arga, trötta, glada eller kränkande.

knyta ihop

Vi funderar på vad den här lektionen lärde oss. Vilka bilder är kränkande osv.

återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.