uppdrag 1:1

1: uppgift

2. fortsätt berättelsen

Dela in eleverna i grupper och låt dem välja ett av de alternativa sluten.


-Till Lovisa och fråga varför hon inte hjälpt Emma.

-Till mamma och berätta vad som hänt.

-Något taskigt åt Robin på Kik, som hämnd för det han gjort.

3. redovisa

Låt eleverna göra en film av berättelsen med sitt eget slut.
Vi änvänder gärna iPad och apparna iMovie, Puppet pal mm. (Se under förslag på appar under FOTOGRAFERA OCH PUBLICERA.)
Har ni ont om tid så kan de bara dramatisera och filma det egna slutet.

4. knyt ihop uppdraget

5. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans mot de mål som vi satt upp. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Hur kan vi gå vidare en annan gång.