Bilder och filmer

bakgrund

Vi måste börja diskutera tillsammans med eleverna. Vi omges av bilder i stor mängd. Bildflödet strömmar dagligen ut genom tv, mobiler, surfplattor, etc. Många barn och ungdomar publicerar ofta och gärna bilder på olika sociala medier. Nätvett och säkerhet handlar mycket om vad jag berättar om mig själv och för vilka. Har jag två tusen följare måste jag kanske fundera en gång extra innan jag lägger ut en bild. Vem kan se eller läsa det jag lägger ut och vad lämnar jag ut om mig själv. Det kan gälla texter men lika gärna bilder. Det sägs att bilder kan säga mer än tusen ord, att fota och lägga upp en bild på exempelvis Instagram tar mindre än 1 minut. Vi vill väcka ett litet kritiskt öga.

All media handlar om att någon vill förmedla ett budskap till en mottagare. Vilka signaler sänder bilder i media ut och vilka skönhetsideal möter våra barn och ungdomar på nätet? Hur påverkas det i sin tur när de ska skapa sina digitala identiteter? Kan det påverka dem att göra val senare i livet som kan få stora konsekevenser? Utsätts vi för förolämpningar i olika former, både tjejer och killar?

Vilka bilder får vi använda av de som finns på internet? Vad finns det för regler? Vad är creativ commons?

Efter att ha arbetat med området bör eleverna veta .....

åk 3-4

ge oss gärna feed forward

förberedelser

Förbered dig genom att läsa på vad Creativ Commons innebär. Får vi använda bilder hur som helst t.ex. genom Google? Webbsttjärnan har en bra informationssida om vad som gäller.

Multimediabyrån har en bra informationssida om Flickr och hur vi kan använda bildbanken. Mulitmediabyrån har ett bildarkiv som är fritt att använda så länge det inte är kommersiellt. 

Vad gäller för att infoga en bild i sitt arbete från Google? 

Fotografera varandra och publicera på nätet? Många elever tar bilder med med sin mobil. Vad säger lagen?

tips på bra länkar

Creativ Commons (CC)​
Kristina Alexadersson

Webbstjärnan om upphovsrätt

Skolverket - upphovsrätt

Statens mediaråd - upphovsrätt

Googles bilder

Information om Flickr

Flickr - Bildbank - licensierad

Getty Images - bildbank för webb

Fotofinnaren - fria bidler för skolbruk

MorgueFile - fria bilder

Multimediabyrån

Skolappar - Apptips från lärare

Pappas appar - Apptips

​Popplet - Verktyg för tankekartor

Getty Images instruktion - fria bilder, se manual


våra erfarenheter

  • Fotografering: vad får vi göra? Gör uppdrag där eleverna får undersöka och komma fram till ett resultat.
  • Försöka att engagera och ge eleverna uppdrag som gör att de lär genom att göra.