Sociala medier

Lektionsbeskrivning:

Användningen av sociala medier kryper ner i åldrarna. Redan i förskoleklassen och åk 1-2 har barn inloggningar och är i miljön. Inte alltid vet föräldrarna om att de finns där. Ett syskon eller någon annan kan ha hjälpt till att skapa en inloggning. Moviesarplanet är en mötesplats för yngre barn där man kanske inte tänker på att det är ett socialt medium, man ser det som en spelsida för barn.

Redan här händer det att man lämnar ut sitt lösenord och ens identitet kapas. "Vänner" skriver saker som inte känns ok mm. Det kan tyckas harmlöst att yngre barn använder FB för att spela spel. Samtidigt ser vi att några av barnen i f-klassen och åk 1 har vänner de inte känner och det kan vara svårt för vuxna att ha kontroll.

Att göra en liten undersökning i klassen om sociala medier ger underlag för att arbeta vidare med det som uppdrag. Några av barnen har goda kunskaper om riskerna, att man kan vara kränkande m.m. Här finns goda möjligheter att arbeta elevnära och ta vara på barnens förkunskaper.
 


 

Lektionsstege
1. Fråga i klassen om och vilka sociala medier som förekommer.

2. Diskutera Vad gör man där? Vad är bra ? Är det något som inte är bra.

3. Prata om vänner i verkligeheten och på nätet. Finns det en skillnad? Hur många vänner kan man ha på nätet kontra i den fysiska verkligheten? Känner man alla på nätet? Måste man känna alla?

4. Förekommer det att man mobbas på nätet? Kan man säga vad som helst där? Vad säger lagen?

5. Välj någon vuxen att fråga vad de tycker om sociala medier.

6. Vad tyckte de vuxna? Resonera kring det.

7. Återkoppla och utvärdera

 

Länkar, app-tips

Att arbeta vidare med

Prata om vikten att behålla sitt lösenord för sig själv. Vad kan hända om jag lämnar ut mitt lösenord? Diskutera vad som kan hända när man är vän med någon man inte känner. Hur ska man tänka på?