Uppdrag 1:

Vi har nu pratat om sociala medier på nätet. Vad tycker mamma och pappa eller annan vuxen om hur man ska tänka om sociala medier?

Presentera uppdraget

1. Presentera uppdraget för eleverna. Vi ska nu fråga någon vuxen vad de tycker man ska tänka på när man surfar ute på nätet och är på sociala medier.
 

Bestäm i klassen några gemensamma frågor 

2. Vi skriver några gemensamma frågor som en vuxen kan svara på tillsammans i klassen.
 

Välje en eller ett par vuxna att intervjua

3.Be en eller ett par vuxna att skriva ner sina svar på frågeformuläret. Ta med till skolan och sammanställ tillsammans med klassen.

Knyta ihop

4.Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop lektionen och repeterar vad vi har lärt oss.

Återkoppling och utvärdering

 5.Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vad var bra/mindre bra, vad var roligt ? Hur kan vi gå vidare en annan gång.