Social kommunikation

Bakgrund

Idag lever vi i två världar. En fysisk verklig och en digital. Det går inte att bortse ifrån någon av dem och de påverkar varandra i allra högsta grad. Därför är det lika viktigt att vi lär våra barn att hantera dem båda. De behöver förstå att lagar, regler och normer gäller även på nätet.
 
Vi måste börja diskutera tillsammans med eleverna:
När är det okey att använda mobilen, Ipaden eller datorn? Hur ser våra mediavanor ut? Bra och dåligt med detta. Vad gör vi på raster och fritid?
Är det enbart dåligt att använda mobilen på rasten? Kan den t.ex. användas till att uppmuntra oss till rörelse?

I vilka sammanhang använder vuxna mobilen, Ipaden eller datorn?
Om jag pratar med dig var har du blicken? Hur skiljer vi den digitala världen mot den "riktiga" världen? 

Bra och dålig kommunikation. Hur använder vi möjligheterna på ett bra sätt och vad bör vi tänka på?
Vad kännetecknar ett mobilberoende? Ett spelberoende eller annat mediaberoende? Vad kan vi göra åt det?

åk1-2

Förberedelser

Förbered dig genom att utforska vad som finns på nätet om mediavanor. Statens medieråd har bra information. 
Fundera över vilka uppdrag som kan passa. Här finns bra filmer att använda samt en rik möjlighet att involvera föräldrarna. 

 

Tips på bra länkar

våra erfarenheter...

  • Använd dig av elevernas kunskaper i ämnet. Detta är ett mycket elevnära arbetsområde där du har stora möjligheter att få ett starkt engagemang av elever.
     
  • Arbetsområdet ger många infallsvinklar. Använd det på ett kreativt och positivt sätt genom att låta eleverna själva utforska och upptäcka.
  • Här finns många möjligheter att utveckla vårt språk. Ta tillvara på detta i uppdragens planering.