Uppdrag 2:1

Nu har eleverna pratat om saker som man ska tänka på när man är ute på nätet. Var rädda om koder och inloggning, sökning på nätet mm.


Presentera uppdraget

1. Uppdraget är att vi ska göra en "listigbok" eller affisch som berör bra saker att tänka på när man använder dator/mobil/läsplatta etc.
 

Skriv ner några bra punkter att tänka på

2. Vi skriver några gemensamma saker som är viktiga att ta med i vår affisch eller bok.
 

Rita bilder eller klipp ut ur tidningar.

3. Vi ritar eller klipper ut bilder som passar till de punkter vi har skrivit ner. Gör en gemensam poster eller affisch, ev med qr-kod för att göra det mer spännande.

Knyta ihop

4. Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop uppdraget och vad vi har lärt oss. Vi tittar på våra böcker/affischer och reflekterar tillsammans.

Återkoppling och utvärdering

 5. Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på samarbete, språk, vad säger en film, vad har vi lärt oss om säkerhet på nätet? Hur undviker vi att känna oss lurade? Vad var bra/mindre bra, vad var roligt? Hur kan vi gå vidare en annan gång?