bilder och Filmer åk 1-2

Bakgrund

Vi omges av bilder i stor mängd. Bildflödet strömmar dagligen ut genom tv, mobiler, surfplattor, böcker, tidningar, datorer etc. dagligen. Många barn och ungdomar publicerar ofta och gärna bilder på olika sociala medier. Nätvett och säkerhet handlar mycket om vad jag berättar om mig själv och för vilka. Har jag 2000 följare måste jag kanske fundera en gång extra innan jag lägger ut en bild. Vem kan se eller läsa det jag lägger ut och vad lämnar jag ut om mig själv. Det kan gälla texter men lika gärna bilder.

Det sägs att bilder kan säga mer än tusen ord, att fota och lägga upp en bild på exempelvis Instagram tar mindre än 1 minut. Vad berättar den bilden? Står jag för den? Vart tar den vägen? Vad får jag publicera?
Vi vill väcka ett litet kritiskt öga. Kan man ändra en bild? Vad är positivt/negativt? Upphovsrätt, lagar och förordningar, vad har vi att förhålla oss till? Källkritik är ett begrepp att lyfta.

All media handlar om att någon vill förmedla ett budskap till en mottagare. Det är ett vitt begrepp där både avsändare, mottagare och budskap naturligtvis skiljer sig åt.

Vi måste börja diskutera tillsammans med eleverna:

Att bli medveten om att det helt enkelt är så att någon finns bakom spel, reklam, bloggar, sociala medier, faktasidor, informationssidor mm. Någon som vill lämna ett budskap till dig. Här finns många lektioner att välja mellan och bygga på. Sociala medier, bloggar mm har vi berört men hur är det med:

Reklam? vad säger reklamen? Genusperspektiv, vad vill budskapet säga till dig att göra? Påverkan att köpa, Påverkan att tycka.
Rasistiska sidor, sexistiska sidor, köpa/sälj-sidor, fejksidor, modesidor, ideal etc.
Vad är näthat?
Arbetsområdet är omfattande och innefattar flera infallsvinkar.

Förberedelser

Förbered dig genom att genom att läsa på vad Creativ Commons innebär. Får vi använda bilder hur som helst t.ex. genom Google? Webbstjärnan har en bra informationssida om vad som gäller.
Det finns bildbanker som är fria att använda utan att fråga den som har lagt ut bilden. Läs bra information om detta här.

Gå tillbaka och titta på vad barnen utforskade om bilder i förskoleklassen. Återkoppla till det. Vad gäller för att infoga en bild i sitt arbete från Google?

Fotografera varandra och publicera på nätet? Många elever tar bilder med sin mobil. Vad säger lagen?

Tips på bra länkar

Creativ Commons (CC)​
Kristina Alexadersson

Webbstjärnan om upphovsrätt

Skolverket - upphovsrätt

Statens mediaråd - upphovsrätt

Googles bilder

Information om Flickr

Flickr - Bildbank - licensierad

Getty Images - bildbank för webb

Fotofinnaren - fria bidler för skolbruk

MorgueFile -fria bilder

Multimediabyrån

Skolappar - Apptips från lärare

Pappas appar - Apptips

​Popplet - Verktyg för tankekartor

Getty Images instruktion - fria bilder, se manualvåra erfarenheter....

  • Börja enkelt och hänvisa eleverna till t .ex. Fotofinnaren etc.
  • Öka informationen om vad CC innebär när eleverna har kommit lite längre.
  • Förklara varför man skyddar bilder genom upphovsrätten.
  • Använd några lektioner till att bara söka bilder genom
    t ex , flickr, fotofinnaren, MorgueFile etc.
  • Gör det till en rutin att alltid kolla upp en bild när eleverna vill infoga i sitt dokument.