bilder i media

lektionsbeskrivning:

Ideal: Prata med eleverna om vilka idealbilder vi möter i media: Vad säger bilderna? Hur ser flickor och pojkar ut?
Är det så vi vill se ut?

Vad är skillnaden på bilder som riktar sig till pojkar respektive flickor? Behöver det vara en skillnad?

Hur presenteras flickor och pojkar t ex vid spelsidor, reklam etc. Hur gör vi när vi ska presentera oss själva på en bild vi vill publicera? Vad kan vi tänka på? Vilka kan se bilden?

Åk 1-2.

loading...

Lektionsstege


1. Introducera arbetsområdet med att titta på elevnära bilder som barn möter, t ex leksaker, spelsidor etc

2. Diskutera med barnen om vad bilderna  säger, till vem riktar sig bilderna om t ex Barbie, Bratz etc. Kan flickor och pojkar leka med alla typer av leksaker oavsett vad bilden ger för signaler.

3. Titta på hur bilderna presenteras på nätet. Vad gör t ex Bratzen, Barbie, Ben 10, StarWars etc? Hur ser de ut? Hur står de? Vad gör de?


4. Uppdrag: Rita en bild som du tycker är typisk flick och pojkbild på nätet.


5. Berätta om din bild och var du har sett dem.


8. Återkoppla och utvärdera.

Länkar, app-tipsStatens mediaråd

Youtube

Puppets Pal HD (app) 

Att arbeta vidare medNär eleverna är lite större kan man börja prata lite mer om hur man presenterar sig, påverkas man av andra bilder på nätet att se lika dan ut själv.