uppdrag 3:1

Nu har vi pratat mycket om typiska flickbilder/pojkbilder. Dags för uppdrag!

"flick-och pojkbild"

1. Nu ska vi rita hur flickor och pojkar på nätet. Hur ser de ut i spelen eller sidorna vi är på? Vilka färger ska vi använda?

Skriv till bilden

2. Skriv var du har tagit din bild ifrån och beskriv hur de ser ut. En vuxen kan hjälpa dig om du behöver.

Presentera din bild

3. Titta på varandras bilder och presentera dem för varandra. Finns det likheter? Vad är bra? Mindre bra? Finns det speciella färger för pojkar och flickor?
Att vara den man är, är ok.

Knyta ihop

4. Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop lektionen och vad vi har lärt oss. Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? Vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på.

Återkoppling och utvärdering

5. Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på samarbete, språk, vad säger en bild, vilka nya ord har vi lärt oss, teknik, lärdomar. Vad var bra/mindre bra, vad var roligt lustfyllt? Hur kan vi gå vidare en annan gång.