upphovsrätt

Lektionsbeskrivning

Äga och förändra. Inled den första lektionen med att visa några inspirerande bilder, som är elevnära, från Internet. Öppna upp samtalet om bilder och inventera barnens kunskaper. Bra bilder, dåliga bilder, skrämmande bilder, fantasibilder mm. Vad tror ni människorna bakom bilderna vill säga. Får man använda alla bilder på nätet? Vilka sidor kan man hämta lagliga bilder från och hur gör man? Hur kan man ändra bilder? Får man ändra bilder?

Visa barnen var de kan hämta en bild och använda till skolarbetet. Låt barnen skapa ett dokument eller en presentation samt välja en bild att infoga från t ex Multimediabyråns bildarkiv, Morguefile, Fotofinnaren etc

Lotsa barnen till en bildbank där bilder finns lagligt att använda. När eleverna är lite äldre, kan man visa hur man bäddar in bilder från Getty Images (Bilder som passar webben) samt ta reda på vad Creative Commons innebär.


Gör det till en rutin att alltid låta eleverna hämta sina bilder i en bildbank som tillåter kopiering.

Uppdrag 1
Efter lektionen om bilder låt eleverna prova på och välja egna bilder, som fogas in i ett dokument, samt beskriva sin bild med text.

Redovisa tillsammans och berätta!
 

Lektionsstege1. Presentera några inspirerande  bilder som berör. Diskutera tillsammans vad som är bra/mindre bra.
utveckla det som är tänkt för lektionen.

2. Visa barnen var man kan hämta bilder lagligt och förklara varför man inte får kopiera bilder hur som helst.

3. Uppdrag 1. Låt barnen hämta bilderfrån t ex Mulitmediabyrån, MorgueFile etc

4. Låt barnen redovisa sin bild och skriva text till bilden i dokumentet.

5. Utvärdering och återkoppling

Länkar, apptips

Multimediabyråns bildarkiv - fria bilder

Getty Images  
instruktionfilm - bilder för webben.

Fotofinnaren -fria bilder för skolbruk

Morguefile - Fria bilder


Flickr - Creative Commons

Det kommer hela tiden nya appar som passar för bildredigering. Sök på Skolappar, Pappas appar. En app vi har använt är Photogene för Ipad. Det finns även appar för att spela in när barnen ställer frågor.

Information om upphovsrätt

Common creative - länk till Webbstjärnans film

Att arbeta vidare med

  • Utveckla arbetet med att prata om kränkande bilder. Vad är kränkande? Vad säger lagen om kränkningar ? Diskutera hurvida bilder talar sanning eller ej.
  • Låt eleverna ta kort eller måla en bild. Fotografera av och "dela" ut bilden till en klasskamrat som förändrar och gör om bilden. Jämför orginabilden med den förändrade bilden. Koppla ihop det med lektionen om upphovsrätt, vad är upphovsrätt. Ett annat alternativ är att göra det tillsmamnas med projektor.
  • Creative commons symboler och innebörd kräver många övningar för att man ska få förstå vad det innebär. Det gäller att använda sig av detta återkommande i vardagens praktiska arbete.Något att återkomma till under alla skolår.