Uppdrag 2:1

Eleverna  har nu fått lektioner i vad Internet är, var man kan hämta bilder lagligt ur bildbanker. De har också fått kunskap om vad som gäller för att hämta en bild lagligt.


Presentera uppdraget

1. Presentera uppdraget för eleverna. Be dem hämta en bild från Getty Images. Titta på bildens symbol.

Spar bilden och skriv något om bilden

2. Bädda in bildfilen i  dokument. Skriv om bilden, varför du valde den. Ta hjälp av din lärare om du behöver.

Presentera sin bild

3. När eleverna är färdiga avslutar vi med att visa varandra bilden med hjälp av projektor.  Barnen berättar om sin bild och varför de valde den.

Knyta ihop

4. Uppdraget avslutas med att vi knyter ihop lektionen och vad vi har lärt oss.
Samtalets innehåll: Hur kändes det att visa sitt arbete? Vad har vi lärt oss? Tips och bra att tänka på.

Återkoppling och utvärdering

5. Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på samarbete, språk, vad säger en bild, vilka nya ord har vi lärt oss, teknik, lärdomar.
Vad var bra/mindre bra, vad var roligt? Hur kan vi gå vidare en annan gång.