Uppdrag 1:1


1. Presentera uppdraget

Låt eleverna undersöka hur det är med att publicera bilder. Vad tycker kompisar och föräldrar? Får man fotografera utan lov? Får man lägga ut kort hur som helst? Utforma frågor, gå ut och intervjua. Sammanställ svaren. Ta reda på vad lagen säger och fundra på "om vi gör rätt".

Vi har pratat om fotografering och publicering. Vad får man man göra med bilderna man tar? Vad vet föräldrar och lärare?

Dags att göra en undersökning.

2. Målgrupp och frågor

Bestäm hur många och vilka frågor ska vara med i undersökningen, samt vilken som ska vara målgrupp, föräldrar, lärare etc

3. Undersök

Knacka på klassrummen och ställ frågor. Ta hem frågorna och be mamma och pappar svara.

4. Sammanställ svaren

Sammanställ svaren tillsammans. Blir det ett diagram på datorn eller blir det ett diagram med pennan?

                                                                                            

5. Knyta ihop och redovisa

Uppdraget avslutas med att går igenom vad målgrupen svarade och vad vi har lärt oss. Kanske vi kan ge de rätta svaren...

6. Återkoppling och utvärdering

Ett avslutande samtal om hela arbetsområdet där vi återkopplar och utvärderar tillsammans. Vi tittar på vad vi har lärt oss. Vad säger en en bild? Vad ska man tänka på när det gäller att ta bilder och lägga ut på nätet?